Sjednání obřadu REZERVACE SCHŮZKY

STÁLÁ LINKA:

603 502 520

STÁLÁ LINKA:

603 502 520

Sjednání obřadu REZERVACE SCHŮZKY

Postup při úmrtí

Úmrtí s účastí policie

Nečekejte s vyřizováním pohřbu na vyjádření policie, ale obraťte se na pohřební službu, která vše potřebné obstará.

Úmrtí v nemocnici

Ohledací list vystaví lékař v nemocnici. Navštivte prosím jakoukoliv pohřební službu a sjednejte způsob rozloučení.

Jak postupovat při úmrtí v bytě

Nejprve  je nutné zavolat pohotovost (lékaře) tel. č. 155. Ten po ohledání těla vystaví tzv. ,,List o prohlídce zemřelého”. Poté si zavoláte na Vámi vybranou pohřební službu a objednáte převoz zesnulého.

Další služby budou provedeny na základě objednávky s pohřební službou.

Objednaní pohřbu a dalších náležitostí

Pro sjednání pohřbu je zapotřebí mít sebou

– občanský průkaz zemřelého
– občanský průkaz objednavatele pohřbu
– oblečení pro zemřelého (obuv není nutná)
– v případě církevního rozloučení je nutno dojednat
vzájemně termín a hodinu pohřbu s příslušným
duchovním a pohřební službou
– v případě pohřbení do hrobu/hrobky je zapotřebí
– vydání souhlasu od správce pohřebiště

Rezervace schůzky

Rezervaci schůzky za účelem sjednání smutečního obřadu je možné provést přímo na těchto stránkách. Je to velice jednoduché. Zjistíte volné termíny a zároveň se vyhnete nepříjemnému čekání.

X