Sjednání obřadu REZERVACE SCHŮZKY

STÁLÁ LINKA:

603 502 520

STÁLÁ LINKA:

603 502 520

Sjednání obřadu REZERVACE SCHŮZKY

Naše služby

JAKÉ SLUŽBY VÁM MŮŽEME POSKYTNOUT?

 • odvoz i převoz zemřelého (i mimo Českou republiku, včetně vyřízení celních náležitostí)
 • oblečení zemřelého
 • zajištění smutečního obřadu dle Vašeho přání v obřadní síni, kostele či kapli na hřbitově, dechové hudby, smutečního
  řečníka, vystavení zemřelého před obřadem, pomoc při spouštění do hrobu
  kremace bez smutečního obřadu
 • provedení smutečního obřadu kdekoliv v České republice
 • zhotovení smutečních kytic a věnců s dovozem na místo
 • konání smutečního obřadu
 • možnost zapůjčení smuteční vazby
 • zhotovení smutečních oznámení (parte) na počkání
 • výběr smutečních obálek
 • zprostředkování oznámení o úmrtí v denním tisku
 • vystavení parte ve vývěsních skříňkách pohřební služby ve městě a na hřbitově
 • zajištění kopání hrobu či otevření hrobky
 • vyřízení vystavení úmrtního listu
 • potvrzení o vyřizování pohřbu pro zaměstnavatele
 • potvrzení o účasti na pohřbu pro zaměstnavatele
 • vsyp ostatků zemřelých do vsypové loučky na táborském hřbitově, v Plané nad Lužnicí a Soběslavi s účastí či bez účasti rodiny
 • rozptyl ostatků na rozptylové loučce ve Veselí nad Lužnicí

INFORMACE O ÚŘEDNÍCH ZÁLEŽITOSTECH
SOUVISEJÍCÍCH S ÚMRTÍM

ÚMRTNÍ LIST

Zemřelého bude zaslán na adresu objednavatele matrikou městského (obecního) úřadu (dle místa úmrtí).

URNA

Se zpopelněnými ostatky je připravena k vyzvednutí za 1 týden ode dne konání obřadu v budově pohřební služby v otevírací době. Urna bude vydána po předložení „dokladu o zpopelnění“ (doklad o zpopelnění je vydáván při placení faktury). Po dobu jednoho měsíce je urna v úschově bezplatně. Urnu s ostatky je správa krematoria povinna uskladňovat po dobu jednoho roku za stanovený poplatek. Po uplynutí této doby je uložena do společného hrobu.

POZŮSTALOST (DĚDICKÉ ŘÍZENÍ)

Vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu.

CO OD VÁS BUDEME POTŘEBOVAT
K VYŘÍZENÍ POHŘBU?

Rezervace schůzky

Rezervaci schůzky za účelem sjednání smutečního obřadu je možné provést přímo na těchto stránkách. Je to velice jednoduché. Zjistíte volné termíny a zároveň se vyhnete nepříjemnému čekání.

X