Postup při úmrtí

Úmrtí s účastí policie

  • nečekejte s vyřizováním pohřbu na vyjádření policie, ale obraťte se na pohřební službu, která vše potřebné obstará

Úmrtí v nemocnici

  • ohledací list vystaví lékař v nemocnici
  • navštivte prosím jakoukoliv pohřební služby a sjednejte způsob rozloučení

Jak postupovat při úmrtí v bytě?

  • nejprve zavolat pohotovost (lékaře) tel. č. 155, ten po ohledání těla vystaví tzv. ,,List o prohlídce zemřelého", poté si zavoláte na Vámi vybranou pohřební službu a objednáte převoz zesnulého
  • další služby budou provedeny na základě objednávky s pohřební službou

Objednaní pohřbu a dalších náležitostí

Výběr pohřební služby, která bude zajišťovat poslední rozloučení s Vaším blízkých, byste měli věnovat zvýšenou pozornost. Rozhodnutí je na Vašem nejlepším uvážení a to bez ohledu, kde došlo k úmrtí, nebo zda zesnulého již odvezla jiná pohřební služba.

Rozsah a kvalita nabízeních služeb se může značně lišit. Proto je na Vás kterou pohřební službu si zvolíte.

Ke sjednání pohřbu je zapotřebí mít sebou

  • občanský průkaz zesnulého (pokud ho máte)
  • občanský průkaz objednavatele
  • oděv pro zesnulého